English
Начало Етапи на конкурса Компании Регистрация Отбори Победители Контакти HR в действие 2014Концепция

"HR в действие 2" запазва концепцията на първото издание на конкурса. Той цели да даде възможност на студенти от специалности, свързани с управление на човешките ресурси, да покажат своите знания и креативност. Проектът представлява състезание, в което отбори от по двама студенти работят по зададен от конкретна компания HR казус. Жури от компанията, за чийто казус участва отборът, разглежда всички решения и избира победителите. Наградата е практика в компанията за отбора.


Етапи на конкурса


Фаза 1 - Набиране на компании
Краен срок: 30.09.2015 г.

За да стартира конкурсът първото необходимо условие е уточняването на участващите компании. На този етап компаниите, готови да се включат, трябва единствено писмено да потвърдят участие, като изпратят имейл на адрес: pgospodinova@bapm.bg.
Заявилите желание компании се представят на сайта на състезанието.

Фаза 2 - Разработване на казусите
Краен срок: 18.10.2015 г.

На този етап от конкурса компаниите, заявили желание да се включат, трябва да разработят своя HR казус, който да бъде зададен на състезаващите се отбори. Компаниите определят и жури от свои представители, което впоследствие да оцени предложените решения и да определи отбора победител. Оценяването се извършва по критерии, предварително зададени от компаниите.

Фаза 3 - Кандидатстване
Период: 30.09.2015 г. - 30.10.2015 г.

Това е етапът, в който се набират желаещите да участват отбори от студенти. Всеки отбор се състои от двама студенти, като не е задължително те да бъдат от една и съща специалност или от един и същ университет. Отборите се регистрират за участие чрез формата на този сайт. При регистрацията си отборите ранжират компаниите, като започнат от тази, по чийто казус най-много биха желали да работят. При разпределението на казусите организаторите ще се съобразяват максимално с желанията на отборите, като обаче се спазва принципът за равномерно разпределение на отборите между компаниите.

Фаза 4 - Обявяване на отборите и казусите
Краен срок: 02.11.2015 г.

Обявяват се отборите, допуснати до решаване на казуса на всяка от участващите компании. Всеки отбор участва в решаването само на един казус.
Казусите се предоставят на отборите.

Фаза 5 - Подготовка на решения
Период: 03.11.2015 г. - 24.11.2015 г.

В този период отборите работят самостоятелно по решението на зададения им казус. Всеки отбор има право сам да избира източниците на информация, които да използва при решението на поставения казус.

Фаза 6 - Предаване на решенията
Краен срок: 25.11.2015 г.

Отборите трябва да предадат своите решения на асоциацията. Форматът на решението се избира от самия отбор, освен в случаите, в които съответната компания изрично е посочила определен формат, в който желае да й бъдат предоставени решенията. Екипът на асоциацията предава всички получени решения на съответната компания.

Фаза 7 - Оценяване на решенията и избор на победители
Период: 26.11.2015 г. - 11.12.2015 г.

Журито на всяка компания преглежда получените решения. По своя преценка провежда срещи, телефонни разговори с отборите, за да събере допълнителна информация, включително за използваните източници на информация. Победителят се избира на база предварително обявените критерии и събраната информация.

Фаза 8 - Обявяване на победителите

Отборът победител на всяка една компания се обявява на специално събитие. Датата ще бъде публикувана своевременно.

©2022 bapm.bg. Всички права запазени.